קיבוץ קריית ענבים


חדר האוכל

בקיבוץ קרית ענבים לפני ההפרטה, כנהוג בקיבוצים לא מופרטים, חברי הקיבוץ אוכלים בחדר אוכל.
בחדר אוכל אוכלים בוקר, צהריים וערב
מאז ההפרטה, היו כמה מצבים לחדר אוכל:
חדר אוכל בו אתה אוכל ומשלם על האוכל(היה למשך כמה שנים) ולאחר מכן הוא נסגר וכיום עדיין סגור

חידה על חדר האוכל
איזה ארוחות אכלו בחדר האוכל בעבר?